Metodologija učenja

Kako biste što bolje ovladali jezikom potrebno je da vežbate četiri jezičke sposobnosti: čitanje, pisanje, slušanje i govor!

Zato mi u centru Contatto u nastavi koristimo moderne tehnike i udžbenike najnovije generacije koji su prilagođeni komunikativnom pristupu nastavi na kojoj se polaznici putem audio-video materijala upoznaju ne samo sa jezikom već i sa nezaobilaznom kulturom življenja!
Već od prvih časova težimo da upotrebljavamo jezik koji se uči kao sredstvo komunikacije! Zato se naši časovi odvijaju na italijanskom,engleskom i srpskom jeziku (na tečaju Srpski za strance). Samim tim, kod polaznika se brže razvija veština razumevanja i od prvih časova se aktiviraju mehanizmi interpretacije i komunikacije!

Za srednji i viši nivo predvidjeni su časovi sa lektorom, profesorom čiji je maternji jezik italijanski!

Pored osnovnih udžbenika koristimo i dodatni didaktički materijal renomiranih izdavača, tekstove iz časopisa, sa interneta, popularne italijanske pesme, pa čak i knjige.
A budući da je učenje najefikasnije kroz zabavu, tokom kurseva, u kontekstu časova, samo za naše polaznike organizujemo i projekcije filmova!!!