Srpski za strance

Vrste kurseva

  • Standardni kursevi: 2 puta nedeljno po 90 minuta
  • Intenzivni kursevi: u skladu sa potrebama polaznika, od 3 do 5 puta nedeljno po 90 minuta

Prosečno trajanje kursa

4 meseca (64 časa/32 dvočasa po 90 minuta)

Nastavni materijal

U nastavi koristimo udžbenike Reč po Reč ( Institut za strane jezike), Naučimo srpski (Filozofski fakultet u Novom Sadu) i Učimo srpski (izdavač Azbukum).

Pored ovih udžbenika u nastavi se koristi i dodatni didaktički materijal, tekstovi iz časopisa, sa interneta, popularne pesme i ostalo.