Jezički nivoi

Svi kursevi jezika u Centru Contatto organizuju se u šest različitih nivoa, prema Zajedničkom evropskom jezičkom okviru

1.  Početni (A1)
2.  Viši početni (A2)
3.  Srednji (B1)
4. Viši srednji (B2)
5. Napredni (C1)
6. Viši napredni (C2)

Nivoi Zajedničkog evropskog jezičkog okvira

A1 – Početni nivo
Polaznici mogu da razumeju i koriste svakodnevne poznate izraze i veoma jednostavne fraze u cilju zadovoljenja neke konkretne potrebe.
Mogu da se predstave, da predstave druge, da traže i daju informacije o sebi i drugima, npr. Gde žive, koje ljude poznaju, stvari koje poseduju.
Mogu da komuniciraju na jednostavan način ukoliko sagovornik govori jasno i spreman je da pruži pomoć.

A2 – Viši početni
Polaznici mogu da razumeju rečenice i frekventne fraze i izraze u vezi sa neposrednim okruženjem i iskustvima (osnovne informacije o porodici, kupovini, lokalnoj geografiji, profesijama, itd.).
Mogu da komuniciraju u okviru jednostavnih i rutinskih zadataka koji zahtevaju jednostavnu i direktnu razmenu informacija u vezi sa poznatim i rutinskim stvarima.
Mogu da jednostavnim rečenicama izraze informacije o sebi, neposrednom okruženju i o osnovnim potrebama.

B1 – Srednji nivo
Polaznici mogu da razumeju ključna značenja iskaza, predstavljenih u jasnoj i standardnoj formi o temama koje poznaju i koje se odnose na različite poznate aspekte života i rada.
Mogu da se snađu u većini situacija koje su moguće tokom putovanja kroz regione gde se ciljni jezik govori.
Mogu da proizvedu jednostavan tekst koji sledi principe logičnog izlaganja na poznate teme ili teme od posebnog značaja za polaznika.
Mogu da opišu događaje, iskustva, snove, nade i ambicije i da pruže kratka obrazloženja svojih mišljenja i planova.

B2 – Viši srednji nivo
Polaznici mogu da razumeju osnovne ideje kompleksnog teksta koji se bavi kako konkretnim, tako i apstraktnim temama, uključujući i „tehničku“ (u smislu upotrebe određene terminologije i registra) diskusiju u svojoj profesionalnoj oblasti.
Mogu da koriste jezik sa nivoom fluentnosti i spontanosti koji omogućava neometanu komunikaciju sa izvornim govornicima(bez većeg truda sa jedne ili druge strane).
Mogu da proizvedu jasan, detaljan tekst o različitim temama i objasni svoje mišljenje o nečemu predstavljajući prednosti i nedostatke različitih mišljenja.

C1 – Napredni nivo
Polaznici su u stanju da razumeju širok spektar dužih i zahtevnih tekstova i prepoznaju skrivena značenja. Izražavaju se tečno i spontano, sasvim neupadljivo pristupaju traženju pravih reči i izraza.
U privatnom životu, na poslu ili u školi, jezikom se služe delotvorno i umešno.
U stanju su da govore o složenim temama osmišljeno i jasno, ispoljavajući sposobnost kontrolisane upotrebe različitih jezičkih sredstava u organizaciji, artikulaciji i koheziji sopstvenog iskaza.

C2 – Viši napredni
Polaznici mogu da sa lakoćom razumeju praktično sve što čuju ili pročitaju.
Mogu da rezimiraju informacije iz različitih usmenih ili pismenih izvora, da rekonstruišu argumentaciju i ponude objašnjenja u okviru koherentne prezenacije sadržaja.
Mogu da se izraze spontano, veoma tečno i precizno, i da razlikuju fine nijanse značenja čak i u veoma složenim situacijama.