Italijanski za korporacije

Ako vaša firma sarađuje sa italijanskim firmama, ako imate potrebu za edukovanjem vašeg kadra, ako vam u posetu često dolaze poslovni partneri iz Italije sa kojima želite da razgovarate bez pomoći prevodioca, organizujemo kurseve italijanskog jezika u vašem prostoru!

Ako želite da steknete osnovna znanja italijanskog jezika i bliže se upoznate sa italijanskom kulturom ili pak želite da unapredite već naučeno i usavršite komunikativne veštine, preporučujemo vam Kurs opšteg italijanskog jezika.

Ako pak već imate određeno znanje italijanskog jezika i želite da unapredite veštine inokorispondencije i pregovaranja sa vašim klijentima iz Italije, preporučujemo vam
Kurs poslovnog italijanskog jezika. Kurs vodi naš visokostručni kadar sa značajnim referencama na polju ekonomije,marketinga i medjunarodnog poslovanja.