Italijanski jezik

Za one koji žele da nauče italijanski jezik zato što ga jednostavno vole,
Za one koji se spremaju za studiranje u Italiji,
Za one kojima znanje samo jednog jezika nije dovoljno.

Standardni kursevi: 2 puta nedeljno po 90 minuta
Intezivni kursevi: u skladu sa potrebama polaznika, od 3 do 5 puta nedeljno po 90 minuta

Fond časova: 64 časa/32 dvočasa po 90 minuta

Nastavni materijal
U nastavi koristimo moderne programe koji su preporučeni našem nastavnom kadru pri kursu za profesore italijanskog jezika u Sijeni.
Knjige Espresso i Nuovo progetto italiano udžbenici su najnovije generacije prilagođeni komunikativnom pristupu nastavi na kojoj se polaznici putem audio-video materijala upoznaju ne samo sa jezikom već i sa nezaobilaznom italijanskom kulturom!
Pored ovih udžbenika u nastavi se koristi i dodatni didaktički materijal renomiranih italijanskih izdavača, tekstovi iz italijanskih časopisa, sa interneta, popularne italijanske pesme, filmovi i knjige.