Prevodi

Sve više je prilika u kojima vam je potreban prevod nekog bitnog dokumenta uz potpis sudskog tumača. Ili pak prevod nekog teksta ili biografije kako bi konkurisali na stranim univerzitetima ili dobili bolji posao. U tim prilikama potrebno je imati pouzdanog prevodioca sa velikim iskustvom, a to su upravo naši stručni saradnici!

Mnogim firmama su u saradnji sa stranim firmama potrebni stručni pisani prevodi ili asistencija u inokorispondenciji. Naši prevodioci su vam na raspolaganju kako pri pisanim, tako i pri usmenim prevođenjima. Nudimo vam asistenciju u poslovnim pregovorima, posetama vaših stranih partnera i prilikom vaših poslovnih putovanja u inostranstvo.

 

Usmeno prevođenje

usmeno-prevodjenjeU centru Contatto nudimo vam sledeće usluge usmenog prevođenja:

Standardno konsekutivno prevođenje pri poslovnim susretima, na sajmovima, nudimo vam praćenje i asistenciju tokom poslovnih i turističkih poseta, na prezentacijama itd.
Ovaj tip prevođenja, za razliku od stručnog prevođenja, zahteva opšte znanje srpskog, italijanskog ili engleskog jezika.

Stručno konsekutivno prevođenje koje zahteva poznavanje stručnih sadržaja tehničke ili komercijalne prirode i odredjeni senzibilitet odgovornog lingvističkog posrednika.

I ne samo u Srbiji! Naši prevodioci sa znanjem dva ili tri jezika pored Srbije mogu vas pratiti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

O konsekutivnom prevođenju: Prevodilac prevodi sagovorniku ili grupi sagovornika nekoliko rečenica, smenjujući se sa govornikom i verno prenoseći njegovu poruku i ideje onom ili onima koji slušaju.

*Budući da su Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora 4 od 6 republika koje su činile eks Jugoslaviju i da je oficijelni jezik koji se koristio u staroj Jugoslaviji bio srpsko-hrvatski koji se govorio u celoj državi, i sada kada je svaka od ovih republika postala država za sebe, hrvatski, crnogorski i bosanski jezik se skoro ne razlikuju od srpskog jezika što znatno olakšava konverzaciju u svim prilikama.

Pismeno prevođenje

Prevodi dokumenata sa i bez pečata sudskog prevodioca (krštenice, uverenje o stupanju u brak, uverenje o mestu stanovanja, uverenje o državljanstvu, medicinska i krivična uverenja, đačke knjižice, diplome, programi fakulteta itd.)

pismeno-prevodjenjePrevodi dokumenata sa i bez pečata sudskog prevodioca (krštenice, uverenje o stupanju u brak, uverenje o mestu stanovanja, uverenje o državljanstvu, medicinska i krivična uverenja, đačke knjižice, diplome, programi fakulteta itd.)

Prevodi opštih tekstova (CV, reklamni materijali, brošure, novinski članci, materijal sa interneta itd.)

Prevodi posebnih tekstova iz raznih sektora (pravo, medicina, finansije, bankarstvo, građevinarstvo, arhitektura itd.)

Prevodi audio i video materijala.